1. Баланс

2. Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Звіт про власний капітал

5. Примітка до річної фінансової звітності

6. Звіт про управління

7. Аудит фінансової звітності ДП «Укрдержбудекспертиза» за 2020 рік