НазваДата прийняття
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності06.04.1995, № 244
Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру15.02. 2002, N 175
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки11.07. 2002, N 956
Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями24.03.2004, N 368
Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію18.10.2006, № 1434
Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд20.12.2006, № 1764
Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури05.12.2007, 1396
Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства25.08.2010, № 725
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів13.04.2011, № 461
Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт13.04.2011, № 466
Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю23.05.2011, № 553
Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури23.05.2011, № 554
Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України11.05.2011, № 560
Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації25.05.2011, № 548
Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України05.08.2015, № 609
Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю19.08.2015, № 671
Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками30.03.2016, № 256
Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію07.06.2017, № 406
Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля13.12.2017, № 1010
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об'єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю31.10.2018, № 899
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією31.10.2018, № 904