ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"

ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини"

ДБН А.2.1-1-2014 "Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва"

ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" та змін до нього Наказ Мінрегіону України від 22.12.2011 №374

ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва"

ДБН В. 1.2-4:2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"

ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"

ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"

ДБН В. 1.1-12-2014 "Будівництво у сейсмічних районах України"

ДБН В. 1.2-9-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації"

ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"

ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"

ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"

ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди"

ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"

ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"

ДБН А.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві"

ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд"

ДБН В.1.2-5:2007 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних обєктів"

ДБН 360-92** "Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень"

ДБН Б.1.1-13:2012. "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"