Проекти будівництва, які реалізовувалися на терені України в минулі роки, в обов’язковому порядку проходили державну експертизу як за часів Радянського Союзу, так і незалежності України. При цьому експертні підрозділи існували у складі Держбуду України, а також обласних та міських органів у справах будівництва та архітектури при виконкомах місцевих рад і утримувались за рахунок бюджетних коштів.

У 1987 році постановою Ради Міністрів УРСР  від 21.08.1987 № 288  ці підрозділи були реорганізовані і на їх базі створені організації державної позавідомчої експертизи проектів: Головне управління при Держбуді УРСР та місцеві управління при обл/міськ/виконкомах, на утримання  яких виділялись кошти з державного та місцевих бюджетів.

Згодом, Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.1992  № 473 було встановлено, що державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться Українською державною інвестиційною експертизою, що складається із окремих підприємств: Центральної служби, галузевих, а також місцевих служб Укрінвестекспертизи, підпорядкованих органам місцевої виконавчої влади.

Починаючи з першої половини 90-х років відповідно до законодавства експертиза проводилась не тільки з питань міцності, надійності, довговічності, архітектурної виразності та достовірності економічних показників (це повноваження служб  Укрінвестекспертизи), але і з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, ядерної та радіаційної безпеки, які проводяться  експертними підрозділами спеціалізованих підприємств відповідно МОЗ, Держгірпромнагляду, НАЕР, МНС, Мінприроди та  Держатомрегулювання.

З метою урегулювання розбіжностей між виконавцями державної експертизи, спрощення її процедури і скорочення термінів проведення у 1998 році законодавчо встановлено, що державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється комплексно, а експертні висновки за спеціалізованими напрямками є складовими частинами комплексного висновку (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 5.03.98 № 185/98). Служби Укрінвестекспертизи визначені відповідальними виконавцями комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

У 2008 році з метою удосконалення процедури  проведення державної експертизи проектів будівництва законодавчо встановлено, що  державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється на засадах організаційної єдності спеціалізованою державною експертною організацією центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури «Укрдержбудекспертиза» та її місцевими підрозділами за участю експертних підрозділів організацій – співвиконавців комплексної державної експертизи. Мінрегіонбудом створена вертикаль підпорядкованості підрозділів державної будівельної експертизи – державне підприємство «Укрдержбудекспертиза» та його місцеві  і галузеві (будівництво автодоріг,  будівництво об’єктів вугільної промисловості) підрозділи – 29 філій. Чинником створення такої вертикалі підпорядкованості підрозділів державної будівельної експертизи стала необхідність удосконалення процедури проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва шляхом впровадження єдиної технічної і творчої політики, організації оперативного контролю за процесом експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

Починаючи з 2011 року, з набранням чинності Закону України
 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»
 ДП «Укрдержбудекспертиза» втратило монопольний статус при проведенні експертизи проектів будівництва. На ринку відповідних робіт з’явилися експертні  організації  різних форм  власності.

Так, відповідно до частини другої статті 31 Закону України № 3038-V експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 (далі - Порядок), експертними  організаціями  незалежно  від  форми  власності, які відповідають  критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, відомості про які внесені таким органом або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності (у разі її утворення) до переліку експертних організацій. До проведення експертизи залучаються (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щоквартально подається експертними організаціями.

Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва та Порядок формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затверджені Наказом Мінрегіону України від 15.08.17р №204 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18 вересня 2017 р. за N 1140/31008).

Відповідно до затвердженої Мінрегіоном організаційної структури до складу підприємства входить 25 філій, в тому числі одна галузева філія «Укрдордержбудекспертиза», яка проводить експертизу проектів будівництва дорожньої галузі. Загальна кількість штатних одиниць за структурою – 570 осіб.

У складі ДП «Укрдержбудекспертиза» та філій на постійній основі працюють експерти,  що пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати за напрямами:

експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості; експертиза кошторисної частини проектної документації; експертиза проектної документації у частині забезпечення  безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму; експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; експертиза проектної документації у частині дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки. Загальна кількість штатних сертифікованих експертів становить – 216 експертів.

На підставі цивільно-правих договорі, залучаються експерти, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідні кваліфікаційні сертифікати за напрямами експертизи. Загальна кількість таких експертів становить 71 експерт.

Також у складі ДП «Укрдержбудекспертиза» та філій працюють інші фахівці, що відповідають кваліфікаційним вимогам та виконують експертизу за окремими розділами та частинами проектної документації. Загальна кількість таких фахівців становить 110 осіб.

Відповідно до рішення Науково-технічної ради Мінрегіону України від 01.07.2016р. № 209 про створення технічного комітету стандартизації ТК319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво» ДП «Укрдержбудекспертиза» уповноважено на здійснення функцій секретаріату технічного комітету.

З жовтня 2016 року на підприємстві впроваджено систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).