Відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині, або окремих розділів проектної документації.

Відповідно до положень ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» за бажанням замовника будівництва або проектувальника може бути проведена експертиза проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), як у цілому, так і за окремими напрямами експертизи та розділами проектної документації для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень.

У разі такого звернення між замовником та експертною організацією укладається договір, умовами якого передбачається, що результатом його виконання є експертна оцінка, яка складається у довільній формі, щодо розгляду проектної документації (або її частини) на відповідність/чи не відповідність нормативним вимогам за окремими напрямами (з питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; ядерної та радіаційної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проектної документації).

Вартість такої експертизи визначається договірною ціною, погодженою сторонами, виходячи з фактичних трудовитрат, необхідних для її проведення, а також усередненої вартості одного людино-дня роботи експертів, які її виконуватимуть.